Polityka prywatności

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu mkkatering.pl, właściciel Serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim Użytkownikom korzystającym z Serwisu, ochrony ich prywatności.

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi świadczonej poprzez Serwis mkkatering.pl.
 2. Każda osoba (Użytkownik) korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności, która stanowi załącznik do „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie mkkatering.pl”.
 3. Właściciel i Operator Serwisu – Mkkatering Mateusz Kąkol przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 4. Administratorem Danych Osobowych (ADO) udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest –Mkkatering Mateusz Kąkol, ul.Królowej Jadwigi 5, 69-100 Słubice, NIP: 598-158-34-51, e‑mail: mkkatering@wp.pl, tel: 692 419 245.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały w firmie Mkkatering Mateusz Kąkol wewnętrzne procedury dot. ochrony danych osobowych tj.:
  1. „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych”,
  2. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
 6. Komunikacja ze stronę www.warszawskidzien.com jest zaszyfrowana, szyfrowanie utrudnia nieupoważnionym dostęp do informacji przesyłanych między komputerami.
 7. W ramach Serwisu dochodzi do zbierania i przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkownika serwisu.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępowych na stronach Serwisu,
  2. poprzez automatyczne zapisywanie informacji, które zawarte są w plikach Cookies (tzw. „ciasteczka”),
  3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego.
 9. W ramach formularza mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło, numer telefonu, stan zdrowia (dolegliwości zdrowotne).
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
  1. rejestracja w Serwisie mkkatering.pl,
  2. realizacja Zamówienia.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/zamówienia lub w wiadomości e‑mail.

 1. Dane zawarte w formularzach, przekazane Operatorowi Serwisu przez Użytkownika serwisu, nie są udostępniane osobom ani podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z Operatorem Serwisu – realizującym technicznie niektóre usługi w celu realizacji Zamówienia), za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika bądź na żądanie uprawnionych organów Państwa, na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownikom serwisu, udostępniającym dane osobowe, Mkkatering gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowanie ich treści oraz ich usuwania w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą Mkkatering pod adresem e‑mail: mkkatering@wp.pl lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany w pkt 4 niniejszej Polityki.
 3. Mkkatering zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e‑mail Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę prywatności. Zawarcie Umowy z firmą Mkkatering oznacza zgodę na otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości e‑mail.
 4. Polityka prywatności Serwisu mkkatering.pl może ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.mkkatering.pl
 5. Serwis mkkatering.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
 6. Podczas wizyt w Serwisie mkkatering.pl na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
  Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszego Serwisu mogą być niedostępne.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystania z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
 8. W trakcie korzystania z Serwisu mkkatering.pl zbierane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem. Zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz obowiązujących innych przepisów prawa, firma Mkkatering może zostać zobligowana do udostępnienia uprawnionym organom Państwa, danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Serwisu warszawskidzien.com, a w przypadku osób niezalogowanych do podania numeru IP, zawartego w logach dostępowych.
 9. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie mkkatering.pl, bądź korzystania z usług firmy Mkkatering Mateusz Kąkol, prosimy przesyłać na adres e‑mail: mkkatering@wp.pl lub listem poleconym na adres wskazany w pkt 4 niniejszej Polityki.